Türkiye’nin Kentlerinde Yaşlanma ile İlgili Notlar

Sanayi sonrası kentsel değişim ve özellikle de soylulaştırma konusunda uzmanlaşmış bir kent sosyoloğu olarak, yaşlanma konusunda herhangi bir çalışma deneyimim olmadığından bu konuda bir söz söyleme hakkını kendimde pek görmüyorum. Bu nedenle, bu yazı yalnızca kişisel bir görüş yazısıdır. Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması sorunu ile birlikte gitgide önem kazanan kent ve yaşlılık konusunda düşünmeye başlamama, Kadıköy Belediyesi Akademi’nin girişimiyle Merve Tunçer’in geçtiğimiz günlerde yüksek lisans tezinin bulgularına dayanarak yaptığı sunum neden oldu. Araştırmacının Kadıköy İlçesi’ndeki semtlerin muhtarları ve gönüllü evleri aracılığıyla ulaştığı 70 yaş ve üstü kişilerle yaptığı görüşmeleri incelediği bu çalışma, İstanbul’un bu ilçesindeki göreli eğitimli yaşlı nüfusun kentsel yaşamının, kent hakkı (right to the city) kavramı altında sosyolojik bir değerlendirmesini yapıyordu. Tunçer “yaşçılık” diye özetlediği, yaşlıların bir toplumsal sorun olarak görülüp, gösterildiği yaygın siyasi ve toplumsal (özellikle de medyatik) dili eleştirerek başladığı sunumunda, soylulaştırma  (gentrification) konusundaki kendi çalışmalarım nedeniyle dikkatimi çeken birkaç konu başlığına da değindi: yaşlılık ve soylulaştırma; yerinde yaşlanma (aging in place); yaşlıların toplumsal katılımı ve ortak siyaset (müşterek siyaseti).

(…)

Kirmizi, Meric, 2017, “Türkiye Kentlerinde Yaşlanma ile İlgili Notlar (Notes on Aging in Turkish Cities) ”, Kadıköy Belediyesi Akademi, August 24, 2017, (Retrieved August 30, 2017, http://www.kadikoyakademi.org/turkiyenin-kentlerinde-yaslanma-ile-ilgili-notlar/).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.