“Gönüllü” İşlere Karşı Zorunlu İşler Manifestosu: Sokak Hayvanları Örneği

“Sanayi sonrası kentlerin gitgide yaygınlaşan esnek çalışma ve gönüllülük ortamında, çoğu işi olduğu gibi sokak hayvanlarını koruma işini de gönüllülüğe dayalı bir yardımseverlik işi olarak algılayıp, gösteriyoruz. Bu konuya insanların ilgisini çekmek ve yardım etmelerini sağlamak için acıma duygusu uyandırmaya yönelik reklamlar hazırlayıp, yayımlıyoruz. Kent yaşamının genelini ilgilendiren, başa çıkılması güç, böylesine yaygın bir sorunu çözmek için, belediye hizmetlerinin dışında, insanların anlayışına sığınıyoruz. Sokak hayvanlarını birilerinin sahiplenmesini sağlayabildiğimiz ölçüde mutlu oluyoruz. İlk bakışta sağduyulu bir yaklaşım gibi geliyor. (…)”

Kirmizi, Meric, 2018, “’Gönüllü’ İşlere Karşı Zorunlu İşler Manifestosu: Sokak Hayvanları Örneği (A Manifesto of Obligatory Tasks against Voluntary Work: The Case of Street Animals),” Kadikoy Belediyesi Akademi, January 10, 2018, (Retrieved January 10, 2018, http://www.kadikoyakademi.org/gonullu-islere-karsi-zorunlu-isler-manifestosu-sokak-hayvanlari-ornegi/).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.