Tango Mekânının Toplumsal Üretimi

“Kökleri 19. yüzyılda Afrika, Avrupa ve Karayipler ile Arjantin arasındaki ticaret ve (gönüllü ya da zorunlu) göç kaynaklı kültürel etkileşime kadar uzanan, doğaçlama bir eşli dans olan tango, yalnızca bir dans pratiği olarak görülmemeli. Tarihsel gelişimi ve günümüzde uygulanma biçimi ile aynı zamanda bir toplumsal mekânsal pratik olarak da algılanmalı, çünkü içinde belli bir mekânsallığı da barındırıyor. Tangonun mekânsallığı, zamanın koşullarına dayalı bir toplumsal ürün olarak karşımıza çıkıyor. Adının “kapalı mekân, ayrılmış yer”[1] anlamına gelen Afrikalı bir sözcükten geldiği söylenilen bu dans, Buenos Aires’teki liman, sokak köşeleri, genelevler ve kent dışındaki işçi sınıfı mahallelerinde (“arrabal”larda[2]) liman işçileri, Avrupalı seks işçileri (o dönem Arjantin’inde kadınların göçmen erkeklere göre azlığı[3] nedeniyle), göçmenler, “compadrito” denilen genç kabadayılar gibi değişik toplumsal gruplarca üretiliyor. Kısacası tango başta, toplumun yoksul kesiminin bir eğlencesi olarak karşımıza çıkar.

indir

Şekil 1 Compadrito Stili

(Kaynak: https://www.maggiefergusontango.com/tango-and-the-compadrito/)

(…)”

Yazının bütünü:

Kirmizi, Meric, 2018, “Tango Mekânının Toplumsal Üretimi (The Social Production of the Tango Space),” Birgün Pazar, July 8, 2018, (Retrived July 9, 2018, https://www.birgun.net/haber-detay/tango-mekaninin-toplumsal-uretimi-222374.html).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.